سوابق

صندوق تعاون صنفی

سمت حبیب الله عسگراولادی در صندوق تعاون صنفی

نماینده امام جهت سرپرستی امور مربوط به صندوق اصناف پایتخت

کمیته امداد امام خمینی (ره)

سمت حبیب الله عسگراولادی در کمیته امداد امام خمینی

نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی (ره)

حزب جمهوری اسلامی

سمت حبیب الله عسگراولادی در حزب جمهوری اسلامی

عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی

اوقاف

سمت حبیب الله عسگراولادی در اداره کل اوقاف و امور خیریه

نماینده امام در اداره کل اوقاف و امور خیریه

مجلس شورای اسلامی

سمت حبیب الله عسگراولادی در مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم استان تهران و نایب رئیس مجلس در دوره اول نماینده مردم استان تهران در مجلس در دوره چهارم

وزارت بازرگانی

سمت حبیب الله عسگراولادی در وزارت بازرگانی

وزیر بازرگانی در دولت های شهید باهنر – آیت‌الله مهدوی کنی – مهندس موسوی

بنیاد ۱۵ خرداد

سمت حبیب الله عسگراولادی در بنیاد ۱۵ خرداد

نماینده امام در بنیاد ۱۵ خرداد

ستاد پشتیبانی و امداد امام در جنگ شهرها

سمت حبیب الله عسگراولادی در ستاد پشتیبانی و امداد امام در جنگ شهرها

قائم‌مقام رئیس ستاد

روزنامه رسالت

سمت حبیب الله عسگراولادی در روزنامه رسالت

عضو هیئت امنای روزنامه رسالت

حزب مؤتلفه اسلامی

سمت حبیب الله عسگراولادی در حزب مؤتلفه اسلامی

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی

مؤسسه فرهنگی شهدای مؤتلفه اسلامی

سمت حبیب الله عسگراولادی در موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی

مؤسس مؤسسه فرهنگی شهدای مؤتلفه اسلامی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

سمت حبیب الله عسگراولادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دوره چهارم تا هفتم

جبهه پیروان خط امام و رهبری

سمت حبیب الله عسگراولادی در جبهه پیروان خط امام و رهبری

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری

بنیاد مستضعفان

سمت حبیب الله عسگراولادی در بنیاد مستضعفان

عضو هیئت امنای بنیاد مستضعفان

دادگاه مطبوعات

سمت حبیب الله عسگراولادی در قوه قضائیه

رئیس هیئت منصفه

فهرست
فهرست مطالب