albums

بایگانی‌ها: albums

albums

دادگاه

پیش از برگزاری دادگاه، عسگراولادی و دوستانش به این تصمیم رسیدند که هر یک از آن‌ها که اعدام خود را حتمی می‌داند از راه و هدفی که داشتند دفاع کند.…