یاران امام به روایت اسناد ساواک

معرفی کتاب | شامل اسناد پروندهٔ حبیب‌الله عسگراولادی در ساواک و شهربانی، بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ است.