خاطرات حبیب‌الله عسگراولادی
تدوین | سیّدمحمد کیمیافر
معرفی کتاب | برگرفته از مصاحبه‌های مرکز اسناد انقلاب اسلامی با مرحوم عسگراولادی است.