نویسنده | حبیب‌الله عسگراولادی
معرفی کتاب | این کتاب در دوران زندان، با هدف انتقال آموزش‌های مورد نیاز برای نوجوانان پیش از ورود آنان به جامعه، نگاشته شده است که نام‌گذاری و امور مربوط به چاپ کتاب، توسط آیت‌الله دکتر سیّدمحمد حسینی بهشتی انجام شده است.

در ابتدای کتاب آمده است:

به جبران انجام‌ندادن اجباری وظیفهٔ تربیت و سرپرستی فرزندانم، این اثر ناقابل را به مادر فداکارشان که این وظیفه را بیش از پیش بر عهده گرفته است و عزیزانم مهدی، محمد و علی، تقدیم می‌کنم.