۱۰ سال مصاحبت با حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان
نویسنده | اکبر خلیلی
معرفی کتاب | اکبر خلیلی، گوشه‌هایی از تعامل و گفت‌وگوهایش با حبیب‌الله عسگراولادی را به رشتهٔ تحریر درآورده.