اخبار

آیین بزرگداشت

آیین بزرگداشت

مراسم یادبود دهمین سالروز رحلت | شنبه ۱۳ آبان‌، در مسجد فائق برگزار می‌گردد.

آیین بزرگداشت

آیین بزرگداشت

مراسم یادبود نهمین سالروز رحلت | شنبه ۱۴ آبان‌، در حوزهٔ هنری برگزار می‌گردد