حضرت داوود و سلیمان

داوود و سلیمان ۲

داوود و سلیمان ۲

پرسش و پاسخ و مرور گذشته | ویژگی‌های ملک و استدعای معجزهٔ الهی