تاریخ شفاهی

سلسله جلسات تاریخ شفاهی استاد حبیب الله عسگراولادی روایتگر بخشی از زندگی ایشان و رخدادهای مهم سیاسی در بین سالهای ۱۳۱۱ تا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ست.
این مصاحبه توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۵ ضبط شده است.