پیش از برگزاری دادگاه، عسگراولادی و دوستانش به این تصمیم رسیدند که هر یک از آن‌ها که اعدام خود را حتمی می‌داند از راه و هدفی که داشتند دفاع کند. آن‌ها که اعدام خود را حتمی نمی‌دانند، از برنامهٔ انجام‌شده دفاع کنند.

نظرتان را بنویسید

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید