تاریخ شفاهی قسمت ۲

موضوعات بیان شده در قسمت ۲ :
معرفی پدر و مادر، نحوه تربیت، شغل پدر، تاثیر جنگ جهانی و زلزله دماوند بر زندگی ایشان

قسمت بعدی
تاریخ شفاهی قسمت ۳
قسمت قبلی
تاریخ شفاهی قسمت ۱

نظرتان را بنویسید

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید