تاریخ شفاهی قسمت ۳

موضوعات بیان شده در قسمت ۳ :
اشتغال در بازار تهران، آشنایی با شیخ حسین زاهد، آغاز طلبگی، شکل گیری هسته متدینین بازار

قسمت بعدی
تاریخ شفاهی قسمت ۴
قسمت قبلی
تاریخ شفاهی قسمت ۲

نظرتان را بنویسید

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید