تاریخ شفاهی قسمت ۵

موضوعات بیان شده در قسمت ۵ :
شرایط کشور در اواخر جنگ جهانی دوم، آتش بس، مقایسه با دوران پذیرش قطعنامه جنگ تحمیلی

قسمت بعدی
تاریخ شفاهی قسمت ۶
قسمت قبلی
تاریخ شفاهی قسمت ۴

نظرتان را بنویسید

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید