تاریخ شفاهی قسمت ۶

موضوعات بیان شده در قسمت ۶ :
طلبگی در مسجد جامع تهران و مدرسه مروی، نهضت ملی شدن صنعت نفت، شرکت در راهپیمایی علیه غصب فلسطین به دعوت آیت الله کاشانی و اولین بازداشت، تحصن فدائیان اسلام و اعتراض به نحوه مواجهه آیت الله بروجردی با رژیم

قسمت بعدی
تاریخ شفاهی قسمت ۷
قسمت قبلی
تاریخ شفاهی قسمت ۵

نظرتان را بنویسید

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید