تاریخ شفاهی قسمت ۷

موضوعات بیان شده در قسمت ۷ :
ملی شدن صنعت نفت، گروههای مذهبی و احزاب ملی، تعصب دو گروه در تحلیل رخدادها، عدم عضویت در فدائیان اسلام، شرکت در متن فعالیتهای مورد تایید آیت الله کاشانی و ارتباط با بیت ایشان

قسمت بعدی
تاریخ شفاهی قسمت ۸
قسمت قبلی
تاریخ شفاهی قسمت ۶

نظرتان را بنویسید

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید