نودمین زادروز

دنیا گذراست…
اگر در امنیت باشم یا در گرفتاری ها یا در مبارزات می گذرد،
آنچه که نمی شود پیش بینی کرد که میگذرد قیامت است،
و من در حاشیه امن قیامت، فکر میکنم در حاشیه امن ولایت باشم.

قسمت بعدی
کمیته مردمی
قسمت قبلی
پس از ترور نافرجام

نظرتان را بنویسید

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید